Discgolf

Couple throwing flying disc to chain basket at springtime park

Discgolf kallas även för frisbeegolf och är en sport med många gratisbanor runt om i Sverige, uppsatta i parkmiljö. Banan kostar inget att besöka och det enda du behöver förutom dig själv, är en disc.

En bana består utav 9 till 27 ‘hål’, där ‘hålen’ består utav korgar som du ska försöka kasta in din disc i. Dessa korgar kallas för discgolfkorg och även kedjehål. Många som spelar discgolf använder sig utav flera discar med olika flygegenskaper under ett spel, men det räcker med en endaste disc för att ta sig igenom banan.

Banans längd kan variera och hinder utefter vägen kan bestå utav buskage, träd, höjdskillnader och vattendrag som exempel. Ett ‘hål’ består utav ett utkast och en korg och vägen däremellan kan variera från 50 till 200 meter.

Spelet i korthet. Spelarna kastar alla ut från utkastet, en efter en. Spelet fortsätter med att den som hamnade längst ifrån börjar kasta vidare från där discen landade och spelet avslutas då alla spelare fått sin disc i kedjehålet. På nästa hål börjar den med lägst antal kast på föregående hål.