Golfregler

golf-tee

För en åskådare kan golf vid första anblick verka som en enkel sport, där man turas om att slå sin boll över en bana, in på green och ned i hålet, och spelaren med lägst antal slag vinner. Men det finns ett utpräglat regelverk som behandlar alla tänkbara situationer som man kan hamna i på en golfbana.

För det mesta spelas golf utan någon domare som övervakar spelet, och spelet bygger på att man som spelare visar hänsyn mot andra spelare på banan och följer reglerna. Man bör uppträda på ett schysst sätt och visa sportsmannaskap och artighet, oavsett tävlingssituation. Det är spelets anda som gör golfen till den trivsamma sport den är.

Ifall en spelare konsekvent bryter mot riktlinjerna, kan tävlingsledningen straffa denne genom tidsbegränsad avstängning från spel på banan, och vid grövre brott mot etiketten så kan tävlingsledningen diskvalificera spelaren.

Många av de regler som finns behandlar specifika situationer för hur bollen får och inte får vidröras vid spel.

Bollen spelas från det läge dit den senast blev slagen, och får varken oavsiktligt eller avsiktligt rubbas eller förhindras från att följa sin naturliga bana och man får endast slå sin egen boll.

Det finns en mängd undantag, exempelvis från rengöring eller för att kontrollera vems boll det är, då man kan få lyfta bollen. Om bollen lyfts från banan ska den läggas tillbaka på samma plats som den lyftes ifrån.

Bryter man mot reglerna kan man få så kallade pliktslag, eller förlora hålet.

Om bollen hamnar i ett ospelbart läge kan bollen lyftas och släppas, men då får den inte hamna längre än två klubblängder ifrån den ursprungliga positionen.

Det kompletta regelverket från 2016 kan du läsa här.