Vilken golfklubba till vad?

golf-clubs

Det är ingen slump att golfspelare går runt med upp till 14 klubbor i bagen. Golfklubbornas utformning och material är avgörande för hur långt ett slag kommer bli. 

Något som har stor inverkan på klubbans prestation är bladets vinkel mot skaftet, och denna vinkel kallas för loft.

Träklubborna har ett loft på 7-29 grader och är numrerade från 1 och uppåt, där trä-1:an är drivern. De övriga träklubborna kallas fairwaywoods. Dessa klubbor används för att slå långt, och de har en rundad underkant vilket gör att klubban inte river upp marken vid tillslaget.

Drivern är träklubban med minst loft, mellan 7-12 grader, vilket gör att bollen flyger långt men den låga vinkeln gör också att den är svår att använda utan peg. Därför används denna klubba vanligen till att göra utslag från tee på långa banor.

Järnklubborna används för att slå kortare slag än träklubborna, och har ett loft på 16-45 grader. De kan användas vid utslag på kortare banor som par-3 hål, eller för inspel mot green.

Hybrid är ett mellanting mellan träklubborna och järnklubborna, med loft på mellan 14-35 grader. De har en jämnare träffbild och går längre än järnklubborna, och lämpar sig i både på ruff och fairway.

Wedge används för att slå korta slag, exempelvis runt green, eller då bollen hamnat i ett svårt läge som i bunker eller högt gräs.

Pitching wedge (PW) har ett högre loft än en järnnia och används för pitchslag, chipslag och inspel mot green där man skulle slå för långt med järnnian.

Lobwedge är den wedge som har störst loft, mellan 58-64 grader vilket gör att den lämpar sig bra för väldigt korta slag som kräver hög precision. Det stora loftet gör att bollen får mycket backspin, vilket gör att den snabbt stannar på greenen.

Puttern används nästan uteslutande på greenen för att putta bollen längs med marken med hög precision.